Taxonomier.se

Välkommen till taxonomier.se!

På den här webbplatsen publiceras de taxonomier som tagits fram inom ramen för Bolagsverkets regeringsuppdrag ”Uppdrag att införa en tjänst för ingivning av finansiell information avseende årsredovisningar m.m.” (Diarienummer: N2016/04957/SUN).

För närvarande finns information och taxonomierna för svenska årsredovisningar som baseras på K2, K3, revisionsberättelse för aktiebolag utan koncern och relaterade information publicerade här.

Samtliga taxonomier har statusen FINAL. En allmän beskrivning om taxonomierna finns under Om taxonomierna och mer detaljerad information finns under Taxonomier.

Mer information om taxonomier, XBRL och tillämpning finns publicerad i FAQn.