Taxonomier.se

Årsredovisning samtliga företagsformer enligt K2-regelverket (PWD)

Ändamål och omfattning
Publik granskningsversion av taxonomin representerar ett företags svenska årsredovisning upprättad i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10), även kallad K2.
Version / Taxonomistatus
/ Public Working Draft (PWD)
Versionshistorik
Taxonomin publiceras som Public Working Draft (PWD)
Utvecklad av
Samarbete mellan Bokföringsnämnden, Bolagsverket, Skatteverket, Statistikmyndigheten SCB och Finansinspektionen
Kontakt(er)
emsdiar@bolagsverket.se
Dokumentation
Innehållsspecifikation
Exempel-filer
Nedladdningsbar version av taxonomin
Fysiska adresser till rapporttaxonomier
Årsredovisning med samtliga uppställningsformer, samtliga företagsformer
http://xbrl.taxonomier.se/pwd/se/fr/gaap/k2ovr/full/base/2022-06-23/se-k2ovr-full-2022-06-23_pwd.xsd
Årsredovisning med samtliga uppställningsformer, ekonomiska föreningar
http://xbrl.taxonomier.se/pwd/se/fr/gaap/k2ovr/full/ekfor/2022-06-23/se-k2ovr-full-2022-06-23_pwd.xsd
Årsredovisning med samtliga uppställningsformer, stiftelser
http://xbrl.taxonomier.se/pwd/se/fr/gaap/k2ovr/full/stift/2022-06-23/se-k2ovr-full-2022-06-23_pwd.xsd
Årsredovisning med samtliga uppställningsformer, aktiebolag
http://xbrl.taxonomier.se/pwd/se/fr/gaap/k2ovr/full/ab/2022-06-23/se-k2ovr-full-2022-06-23_pwd.xsd
Namnrymder och prefix
Årsredovisning med samtliga uppställningsformer, samtliga företagsformer
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k2ovr/full/base/2022-06-23
Prefix
se-k2ovr-full
Årsredovisning med samtliga uppställningsformer, ekonomiska föreningar
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k2ovr/full/ekfor/2022-06-23
Prefix
se-k2ovr-full
Årsredovisning med samtliga uppställningsformer, stiftelser
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k2ovr/full/stift/2022-06-23
Prefix
se-k2ovr-full
Årsredovisning med samtliga uppställningsformer, aktiebolag
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k2ovr/full/ab/2022-06-23
Prefix
se-k2ovr-full

I nedanstående länk kan ni läsa information om copyright, licenser, garantier och ansvarsbegränsningar. Informationen är på engelska då standardregler som tillämpas är uppsatta av XBRL International.

Copyright and Licence