Taxonomier.se

Taxonomier

Här finns information kring sökvägar, exempel och dokumentation för de publicerade taxonomierna. Samtliga taxononomier har statusen FINAL.

Exempel i form av instansdokument i iXBRL/XBRL format finns på samligsidan för exempel vilken nås via navigeringen i toppmenyn eller via denna länk.