Taxonomier.se

Granskningsperiod till

Den publika granskningsperioden (PWD) mellan och omfattar följande taxonomier:

1. Uppdatering av dokumentet "Guide till publik granskningsversion av K2-taxonomier för årsredovisning i mindre företag"

De slutgiltiga FINAL-versionen planeras att publiceras .

Vad vill vi ha synpunkter på?

Generellt att granska om innehåll

Generellt att granska om teknik

Generellt att granska om återanvändningen av begrepp

Specifik frågeställning för taxonomin

Kända avvikelser i taxonomier

Hur kontaktar ni oss?

Synpunkter eller frågor skickas till följande adress: