Taxonomier.se

Taxonomier

Här finns information kring taxonomierna som är publicerade på webbplatsen.

Taxonomier under publik gransking

Under perioden till finns taxonomier för bilagor till Inkomstdeklaration 2 tillgänglig för publik granskning (Public Working Draft).

Granskningsperiod till

Taxonomier med status FINAL

Information och dokumentation för publicerade taxonomierna med status FINAL.

Taxonomier

Allmän information om taxonomierna

Beskrivning om bakgrund, innehåll samt vägval kring publicerade taxonomier.

Om taxonomierna

Dokumentation för taxonomier med status FINAL

Väsentlig och övergripande dokumentation för taxonomierna.

Dokumentation