Taxonomier.se

Taxonomi för företagsekonomisk statistikrapportering (statistiktaxonomi), kvartal 2022 (PWD)

Ändamål och omfattning
Taxonomi för företagsekonomisk statistikrapportering för statistik som rapporteras kvartalsvis.
Version / Taxonomistatus
/ Public Working Draft (PWD)
Versionshistorik
Taxonomin publiceras som Public Working Draft (PWD)
Ägare / Utvecklad av
Statistikmyndigheten SCB
Kontakt(er)
taxonomier@scb.se
Dokumentation
Innehållsspecifikation
Exempel-filer
Nedladdningsbar version av taxonomin
Fysiska adresser till rapporttaxonomier
Företagsekonomisk statistikrapportering, kvartal
http://xbrl.taxonomier.se/pwd/se/fr/stat/fek/rfq/2022-06-23/se-fek-rfq-2022-06-23_pwd.xsd
Namnrymder och prefix
Företagsekonomisk statistikrapportering, kvartal
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/stat/fek/rfq/2022-06-23
Prefix
se-stat-fq

I nedanstående länk kan ni läsa information om copyright, licenser, garantier och ansvarsbegränsningar. Informationen är på engelska då standardregler som tillämpas är uppsatta av XBRL International.

Copyright and Licence